Bảng giá ôtô tháng 4 tại Việt Nam – Tin Du Lịch

Mẫu xe Hãng Loại xe Nguồn gốc Giá niêm yết (triệu) * Giá đàm phán (triệu) Động cơ Công suất
(mã lực)
Mô-men xoắn
(Nm)
* Giá đàm phán được xây dựng một phần từ thông tin do độc giả cung cấp và không nhất thiết trùng với thực tế bán hàng. Các hãng Audi, Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini không công bố thông tin.

\ \ \

‘+v.carBrand+’

\

‘+v.carType+’

\

‘+v.carOrigin+’

\

‘+v.carPrice+’

\

‘+v.carPriceDeviation+’

\

‘+v.carEngine+’

\

‘+v.carPower+’

\

‘+v.carMoment+’

\ ‘;}});$ (‘table.tbl-ct tbody’).html(html).hide().fadeIn(‘fast’,function(){$ (‘.scroll_box’).jScrollPane();var line=[];var background=’#eeeeee’;$ (‘tr.brand’).each(function(index,el){line[index]=$ (el).data(‘brand’);if(line[index]!=line[index-1]){background=(background==’#eeeeee’)?’#ffffff’:’#eeeeee’;}$ (‘tr.brand[data-brand=”‘+line[index]+'”]’).css({‘background’:background,’border-top’:’1px solid #e5e5e5′});});});var current_url=window.location.href.split(‘#’);window.history.pushState(“”,””,current_url[0]+’#’+brand_value+’;’+price_value);$ (‘#brand_filter, #price_filter’).val(brand_value);$ (‘#price_filter’).val(price_value);$ (‘.up_level’).css({‘cursor’:’pointer’});$ (‘.up_level’).bind(‘click’,function(){var url=$ (this).attr(‘data-url’);if(typeof(url)!=’undefined’){var win=window.open(url,’_blank’);win.focus();}});showChangePrice();return true;}$ (document).ready(function(){var data=Tin Du Lịch.randCarByBrand(brand,listCarsByBrand,AdsBrand);var current_url=window.location.href;current_url=current_url.split(‘#’);if(typeof(current_url[1])!=’undefined’){var v=current_url[1].split(‘;’);if(typeof(v[0])!=’undefined’&&typeof(v[1])!=’undefined’){if(v[0].trim()==”){v[0]=’all’;}if(v[1].trim()==”){v[1]=’all’;}showData(data,brand,v[0],v[1]);}}else{showData(data,brand,’all’,’all’);}$ (‘#brand_filter, #price_filter, #type_filter, #source_filter, #price_filter_deviation’).bind(‘change’,function(){var brand_value=$ (‘#brand_filter’).val();var price_value=$ (‘#price_filter’).val();var type_value=$ (‘#type_filter’).val();var source_value=$ (‘#source_filter’).val();var price_filter_value=$ (‘#price_filter_deviation’).val();showData(data,brand,brand_value,price_value,type_value,source_value,price_filter_value);});});


Nguồn: vnexpress