Khi vô tình gặp một người quen ở nhiều nơi khác nhau, hoặc phát hiện những mối liên hệ không ngờ đến, bạn có thể nói “It’s a small world!”. 

AppuSeries

Giáo dục Thứ sáu, 6/4/2018 | 05:00 GMT+7

Nguồn: vnexpress