Cặp đôi chăm diện đồ ton sur ton với nhau cả khi đi dự sự kiện lẫn đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Nguồn: Ngôi Sao